معنی و ترجمه کلمه موجود در داخل چیزى به انگلیسی موجود در داخل چیزى یعنی چه

موجود در داخل چیزى

built in

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها