معنی و ترجمه کلمه میدان به انگلیسی میدان یعنی چه

میدان

aim
field
forum
frontage
ground
place
plaza
purview
ring
scope
square
troneآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها