معنی و ترجمه کلمه میدان به انگلیسی میدان یعنی چه

میدان

aim
field
forum
frontage
ground
place
plaza
purview
ring
scope
square
trone


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها