طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه نام گذارى کردن به انگلیسی نام گذارى کردن یعنی چه

نام گذارى کردن

christen

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها