طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه هدف گیرى کردن به انگلیسی هدف گیرى کردن یعنی چه

هدف گیرى کردن

aim
dispart
target

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها