طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به آب شیرین به انگلیسی وابسته به آب شیرین یعنی چه

وابسته به آب شیرین

freshwater
limnetic
limnic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها