طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به اموال حقوقى که مشمول مرور زمان نیست به انگلیسی وابسته به اموال حقوقى که مشمول مرور زمان نیست یعنی چه

وابسته به اموال حقوقى که مشمول مرور زمان نیست

imprescriptible

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها