طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه وابسته به بازرگانى دریایى به انگلیسی وابسته به بازرگانى دریایى یعنی چه

وابسته به بازرگانى دریایى

maritime

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها