طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه و یار به انگلیسی و یار یعنی چه

و یار

longing

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها