طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چارچوبى که گاو آهن به آن متصل مى شده به انگلیسی چارچوبى که گاو آهن به آن متصل مى شده یعنی چه

چارچوبى که گاو آهن به آن متصل مى شده

plowhead

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها