طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاپ سنگى به انگلیسی چاپ سنگى یعنی چه

چاپ سنگى

lithograph
lithography

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها