طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم انتظارى به انگلیسی چشم انتظارى یعنی چه

چشم انتظارى

hope

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها