طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم بر هم زنى به انگلیسی چشم بر هم زنى یعنی چه

چشم بر هم زنى

twinkling

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها