طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم بندى کردن به انگلیسی چشم بندى کردن یعنی چه

چشم بندى کردن

hoodwink

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها