طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چشم پوشیدنى به انگلیسی چشم پوشیدنى یعنی چه

چشم پوشیدنى

dispensable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها