معنی و ترجمه کلمه چله تابستان به انگلیسی چله تابستان یعنی چه

چله تابستان

dog days
midsummer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها