معنی و ترجمه کلمه چمن سبز نزدیک محل سوراخ گلف به انگلیسی چمن سبز نزدیک محل سوراخ گلف یعنی چه

چمن سبز نزدیک محل سوراخ گلف

putting green

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها