طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چنانکه از دخول دیگران جلوگیرى کند به انگلیسی چنانکه از دخول دیگران جلوگیرى کند یعنی چه

چنانکه از دخول دیگران جلوگیرى کند

exclusively

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها