طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ژست گرفتن به انگلیسی ژست گرفتن یعنی چه

ژست گرفتن

pose

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها