طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کاهنده به انگلیسی کاهنده یعنی چه

کاهنده

ablative
decreasing
decrescent
depreciatory
depressor
flagging
reducer
regressive
subtractive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها