طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کسى را از انجام تعهدى معاف ساختن به انگلیسی کسى را از انجام تعهدى معاف ساختن یعنی چه

کسى را از انجام تعهدى معاف ساختن

absolve

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها