معنی و ترجمه کلمه کسى را قربانى دیگران کردن به انگلیسی کسى را قربانى دیگران کردن یعنی چه

کسى را قربانى دیگران کردن

scapegoat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها