معنی و ترجمه کلمه کسى که از روى انگیزه آنى و بدون فکر قبلى عمل مى کند به انگلیسی کسى که از روى انگیزه آنى و بدون فکر قبلى عمل مى کند یعنی چه

کسى که از روى انگیزه آنى و بدون فکر قبلى عمل مى کند

impulsive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها