معنی و ترجمه کلمه کوزه اى به انگلیسی کوزه اى یعنی چه

کوزه اى

urceolate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها