معنی و ترجمه کلمه گزانتین به انگلیسی گزانتین یعنی چه

گزانتین

xanthin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها