معنی و ترجمه کلمه گیرنده یا دریافت کننده خاطرات حسى به انگلیسی گیرنده یا دریافت کننده خاطرات حسى یعنی چه

گیرنده یا دریافت کننده خاطرات حسى

sensor

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها