طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یا تاقان به انگلیسی یا تاقان یعنی چه

یا تاقان

head stock

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها