معنی و ترجمه کلمه یا تاقان به انگلیسی یا تاقان یعنی چه

یا تاقان

head stock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها