طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک سوم به انگلیسی یک سوم یعنی چه

یک سوم

third

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها