طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک ششم دایره به انگلیسی یک ششم دایره یعنی چه

یک ششم دایره

sextant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها