طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک شصتم به انگلیسی یک شصتم یعنی چه

یک شصتم

sixtieth

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها