معنی و ترجمه کلمه یک منظوره به انگلیسی یک منظوره یعنی چه

یک منظوره

special purpose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها