طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک میلیونیم گرم به انگلیسی یک میلیونیم گرم یعنی چه

یک میلیونیم گرم

microgram

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها