طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه یک نوع سکه بزرگ نقره آلمانى به انگلیسی یک نوع سکه بزرگ نقره آلمانى یعنی چه

یک نوع سکه بزرگ نقره آلمانى

thaler

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها