طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a potent به فارسی a potent یعنی چه

a potent


توانا،همه چيزتوان ،قادرمطلق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها