معنی و ترجمه کلمه a press of people به فارسی a press of people یعنی چه

a press of people


گروهى از مردم ،ازدحام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها