معنی و ترجمه کلمه a roll of tobacco به فارسی a roll of tobacco یعنی چه

a roll of tobacco


لوله اى از توتون ،توتون پيچيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها