معنی و ترجمه کلمه aiming light به فارسی aiming light یعنی چه

aiming light


چراغ نشانه روى
علوم نظامى : چراغ شاخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها