معنی و ترجمه کلمه allude به فارسی allude یعنی چه

allude


اشاره کردن ،اظهار کردن ،مربوط بودن به( با)to ،گريز زدن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها