معنی و ترجمه کلمه anastomose به فارسی anastomose یعنی چه

anastomose


بهم پيوستن ،جوش خوردن( درمورد اعضاء بدن)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها