طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه arch dam به فارسی arch dam یعنی چه

arch dam


سد کمانى ،سد طاقى
عمران : سد قوسى
معمارى : سد قوسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها