معنی و ترجمه کلمه article به فارسی article یعنی چه

article


شيئى ،بصورت مواد در اوردن ،تفريح کردن کالا،متاع ،چيز،اسباب ،ماده ،بند،فصل ،شرط،مقاله ،گفتار،حرف تعريف(مثل)the
قانون ـ فقه : ماده قانون ،ماده
بازرگانى : مقاله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها