معنی و ترجمه کلمه asphodel به فارسی asphodel یعنی چه

asphodel


(گ.ش ).بوته ء سريش ،نرگس ،سوسن سفيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها