معنی و ترجمه کلمه axis of earth magnetic field به فارسی axis of earth magnetic field یعنی چه

axis of earth magnetic field


نجوم : محور ميدان مغناطيسى زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها