طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه barrel cam به فارسی barrel cam یعنی چه

barrel cam


علوم مهندسى : برجستگى طبلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها