طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه battery clamp به فارسی battery clamp یعنی چه

battery clamp


علوم مهندسى : ترمينالهاى باطرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها