طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه biquadrate به فارسی biquadrate یعنی چه

biquadrate


قوه چهارم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها