طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه cable moulding به فارسی cable moulding یعنی چه

cable moulding


فتيله نيمگرد يا گرد( گچبرى)
معمارى : فتيله نيمگرد يا گرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها