طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه caitiff به فارسی caitiff یعنی چه

caitiff


)=captive(اسير،دستگير،ترسو،نامرد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها