طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه call the roll به فارسی call the roll یعنی چه

call the roll


حضور و غياب کردن
قانون ـ فقه : حاضر و غايب کردن

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها