معنی و ترجمه کلمه characteristic curve به فارسی characteristic curve یعنی چه

characteristic curve


منحنى مشخصه
علوم مهندسى : منحنى مشخصه
روانشناسى : منحنى شاخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها