طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه concurrent validity به فارسی concurrent validity یعنی چه

concurrent validity


روانشناسى : اعتبار همزمان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها